GIỚI THIỆU CHUNG

 Trường Tiểu học A Phú Vĩnh

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Phú An A xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu, tỉnh An Giang

 

1.Bối cảnh nhà trường

Trường Tiểu học A Phú Vĩnh nằm trên tỉnh lộ 953. Đến năm 2006 trường di dời về tuyên dân cư Ấp Phú An A xây mới 12 phòng kiên cố hoá, để giải quyết nhu cầu học tập của con em trong và ngoài xã. Năm 2008 được đầu tư thêm 8 phòng học văn hoc. Năm 2017 chương trình nông thôn mới xã Phú Vĩnh trường được đầu tư thêm 11 phòng học và cải tạo các phòng học thành phòng chức năng theo tiêu chuẩn trường quốc gia.

Trong 3 năm trở lại đây số học sinh tăng dần, đầu năm 2018-2019 có 21 lớp, 738 học sinh. Diện tích 7897.5m2 đảm bảo trường chuẩn Quốc gia.

Điểm trường :

Trường có 1 điểm, tất cả học sinh tổ 01 đến tổ 26 thuộc Ấp Phú An A; tổ 04 đến tổ 23 Ấp Phú An B.Tuy nhiên số học sinh từ phường Long Phú đến nhập học chiếm tỉ lệ khoảng 5 % lớp đầu cấp.

- Học sinh lớp 5 HTCTTH vào THCS 99,2%.

2. Thuận lợi

Trường Tiểu học A Phú Vĩnh thuộc xã Phú Vĩnh - xã Nông thôn mới là một trong những xã của Thị xã. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, dịch vụ đang trong đà chuyển hướng và phát triển. Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, cùng nhau xây dựng xã ngày thêm giàu mạnh. Đây là tiềm năng và động lực lớn để phát triển kinh tế, văn hoá-giáo dục.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của trường, của ngành.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu; của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày được nâng cao về chất lượng, nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Thị xã, cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, trường có 01 Cán bộ thư viện đại diện của Thị xã dự thi cán bộ thư viên giỏi cấp tỉnh đạt giải nhất, năm 2016-2017 có 01 học sinh dự thi Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia đạt giải khuyến khích, năm 2017-2018 hội khoẻ Phù Đổng đạt Nhất toàn đoàn cấp thị xã với 13 huy chương, tham gia cấp tỉnh đạt 4 huy chương.

Cơ sở vật chất của nhà trường đã được nâng cấp, sửa chữa với hệ thống các phòng học, phòng hỗ trợ giảng dạy, phòng chức năng, phòng hành chính khang trang. Trang thiết bị dạy học đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, có hiệu quả, tạo mối gắn kết chặt chẽ giữa hai môi trường giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

3. Khó khăn:

Một số gia đình không đất sản xuất, mức nhập chưa đảm bảo cuộc sống, người dân phải đi các tỉnh làm công nhân nên công tác phối hợp giáo dục các em khó khăn của nhà trường.

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh

Năm học 2015-2016 Trường có 709/709 học sinh được đánh giá môn Tiếng Việt đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 100%. Và 708/709 học sinh được đánh giá môn Toán đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 99,8%. Năm học 2016-2017 Trường có 667/669 học sinh được đánh giá môn Tiếng Việt đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 99,7%. Và 667/669 học sinh được đánh giá môn Toán đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 99,7%; Năm học 2017-2018 Trường có 689/691 học sinh được đánh giá môn Tiếng Việt đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 98,85%. Và 680/689 học sinh được đánh giá môn Toán đạt Hoàn thành trở lên, tỷ lệ 98,69%.

- Năm học 2015-2016 Trường có 709/709 học sinh về 3 năng lực đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ100%; có 709/709 học sinh về 4 phẩm chất đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ 100%. Năm học 2016-2017 Trường có 669/669 học sinh về 3 năng lực đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ100%; có 669/669 học sinh về 4 phẩm chất đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ 100%. Năm học 2017-2018 Trường có 680/689 học sinh về 3 năng lực đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ 98,69%; có 689/689 học sinh về 4 phẩm chất đều được đánh giá Đạt trở lên, tỷ lệ 100%.

(Báo cáo kết quả cuối năm học của 3 năm. Tỷ lệ của các năm 98% trở lên).

- Có học sinh tham gia và đạt giải các hội thi, giao lưu:

+ Cấp thị xã: Năm học 2015-2016 Hội thi: Olympic Toán có 04 HS, 4 giải C; Hội khoẻ Phù Đổng: 01 giải C; Hùng biện Tiếng anh đạt 02: 01 giải B; 01 giải C; Olympic Tiếng anh có 04 HS 01 giải A; 01giải B; 02 giải C. Năm học 2016-2017 Hội thi: Olympic Tiếng anh có 7 HS, 1 giải A; 2 giải B; 4 giải giải C; Ca múa nhạc 01 giải A; Olympic Toán Tiếng việt: có 5 HS; 2 giải B; 3 giải giải C. Olympic Toán Tiếng anh: có 2 HS; 1 giải B; 1 giải giải C; IOE có 2 HS; 1 giải A; 1 giải giải B; Thi viế chữ đẹp: có 09 HS 06 giải B; 03 giải giải C; kể chuyện sách 01 HS: 01 giải C. Tài năng trẻ Tiếng anh 01 HS: 01 giải B. Năm 2017-2018: Hội thi tài năng Tiếng anh 01 HS: 01 giải C; Hội khoẻ phù đổng có 11 HS: 06 giải A; 03 giải B; 01 giải C.

+ Cấp tỉnh: Năm học 2016-2017 Hội thi: IOE có 01 HS đạt 01 giải A; Năm 2017-2018 có 2 HS đạt 1 giải A; 01 giải B; 02 giải C.

+ Cấp quốc gia: Năm học 2016- 2017 Hội thi: IOE có 01 HS đạt 01 giải C.

+Cấp thị xã năm 2017-2018: Hội thi giáo viên dạy giỏi 08; chủ nhiệm giỏi 02; tài năng trẻ 01 giải khuyên khích; Hội khoẻ phù đổng 13 huy chương nhất toàn đoàn;

Cấp tỉnh: 04 huy chương: 01 vàng ; 01 bạc; 02 đồng.

5. Hiệu quả đào tạo của nhà trường

- Hiệu quả đào tạo chu kỳ 5 năm của học sinh (các độ tuổi) Hoàn thành chương trình tiểu học:.

Hiệu quả đào tạo

Năm học

2013 – 2014.

HS vào lớp 1

(Các độ tuổi)

Năm học

2017.-2018 HTCTTH

(Các độ tuổi)

Tỷ lệ

Ghi chú

 

Học sinh HTCTTH

 

 

150

 

130/138

94,29

HQĐT = HS vừa học hết lớp 5 HTCTTH : (HS vào lớp 1 trước đó 5 năm 150+ HS chuyển đến 6 – HS chuyển đi 18 =138)

- Hiệu quả đào tạo chu kỳ 5 năm của học sinh 11 tuổi Hoàn thành chương trình tiểu học.

Hiệu quả đào tạo

Năm học 2013. – 2014.

HS vào lớp 1 (6 tuổi)

Năm học 2017-2018. HTCTTH (11 tuổi)

Tỷ lệ

Ghi chú

Trẻ 11 tuổi HTCTTH

145

 

128/133

96,24

HQĐT = HS 11 tuổi vừa học hết lớp 5 HTCTTH : (HS 6 tuổi vào lớp 1 trước đó 5 năm 145 + HS chuyển đến 6 – HS chuyển đi 18=133)

Ban giám hiệu Trường Tiểu học A Phú Vĩnh